Zum Adalbert-Stifter-Gedenktag

Präsentation Christian Begemann/Davide Guiriato (Hrsg.) „Stifter-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung“ (J. B. Metzler), mit Christian Begemann und Peter Becher; Moderation: Petra-Maria Dallinger